istoriko-kulturnyj-kompleks_liniya-stalina_loshany-minskij-r-n-loshanski_about_6